Ресурс

Концептуальні засади управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств

Ресурс

Дані репозиторія

Метадані Dublin Core: