• Одиниці метаданих DCMI

 • Назад

Оригінальний текст https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/2006-12-18/

Дата випуску:		1999-07-02
Ідентифікатор: http://dublincore.org/documents/1999/07/02/dces/
Заміняє: http://dublincore.org/documents/1998/09/dces/
Замінено на: Незастосовно
Остання версія: http://dublincore.org/documents/dces/
Статус документа: Є рекомендацією Ініціативи метаданих Dublin Core (Дублінського ядра).
Публікація у якості рекомендації означає, що приведені специфікації є
стабільними і підтримуються для прийняття спільнотою Dublin Core.
Опис документа: Дійсний документ є довідковим описом версії 1.1
Набору елементів метаданих Dublin Core. Він заміняє Набір елементів
метаданих Dublin Core, версія 1.0., версія 1.0.
Метадані оригиналу http://purl.org/dc/documents/rec-dces-19990702.htm.rdf
документа:

 

Зміст

 1. Передмова
 2. Набір елементів метаданих Dublin Core
 3. Інші елементи та уточнення елементів
 4. Схеми кодування
 5. Словник типів DCMI

 

 

1. Передмова

 

  Дійсний документ узагальнює оновлені визначення елементів метадани Dublin Core Дублінського ядра), спочатку
визначених у RFC2413 (Метадані Dublin Core для знаходження ресурсів). Ці нові дефініції офіційно відомі як Версія 1.1.

   У дефініціях використовується формальний стандарт для опису
елементів метаданих. Формалізація допомагає поліпшити взаємодію з іншими спільнотами, що використовують Метадані, підвищити чіткість, визначити границі і внутрішній зв’язок дефініцій елементів метаданих Dublin Core. Для визначення кожного елемента Dublin Core використовується набір з десяти атрибутів зі стандарту  ISO/IEC 11179 (ІСО 11179 – Специфікація і стандартизація елементів даних) для опису елементів даних, що містять у собі:

 • Ім’я – мітка, яка визначає елемент даних;
 • Ідентифікатор – унікальний ідентифікатор, присвоєний елементу даних;
 • Версія – версія елемента даних;
 • Орган реєстрації – організація (особа), яка має повноваження реєстрації елемента даних;
 • Мова – мова, на якому дається характеристика елемента даних;
 • Визначення – формулювання, яке чітко репрезентує зміст і внутрішню природу елемента даних;
 • Обов’язковість – указує, чи потрібен елемент даних завжди або може бути представлений у залежності
  за необхідністю (містить значення);
 • Тип даних – указує тип даних, які можуть бути представлені як значення елементу даних;
 • Максимальна поширеність – указує будь-які обмеження щодо повторюваності елемента даних;
 • Коментар – примітка, яка стосується використання елемента даних.

  На щастя, шість з перерахованих вище атрибутів є загальними для всіх елементів Dublin Core. Вони представлені з відповідними значеннями у такий спосіб:

 Версія:				1.1
Орган реєстрації: Ініціатива метаданих Дублінського ядра
Мова: en
Обов'язковість: Довільна
Тип даних: Ланцюжок символів
Максимальна поширеність: Необмежена

  Представлені атрибути, будучи частиною формальних визначень елементів, не будуть, проте, повторюватися у визначеннях, що нижче приводяться.

  Визначення, представлені тут, включають обидві форми елементів Dublin Core – концептуальну і репрезентативну, тобто їхній зміст і представлення. Атрибут Визначення фіксує семантичну концепцію, а атрибути – Тип даних і Коментарі – представлення даних.

  Кожне визначення Dublin Core відноситься до описуваного ресурсу. Ресурс визначається  RFC2396 (Уніфікований ідентифікатор ресурсу (URI): Загальний синтаксис) як “усе, що має індивідуальність / своєрідність / особливість”. Для метаданих Dublin Core типовим ресурсом є інформаційний чи службовий ресурс, але може бути використано і більш широке тлумачення.

Посилання

[NAMESPACE]http://dublincore.org/documents/dcmi-namespace/
[HISTORY]http://dublincore.org/usage/terms/history/
[OVERVIEW]http://dublincore.org/usage/documents/overview/
[PRINCIPLES]http://dublincore.org/usage/documents/principles/
[PROCESS]http://dublincore.org/usage/documents/process/
[DECISIONS]http://dublincore.org/usage/decisions/
[TRANSLATIONS]http://dublincore.org/resources/translations/

 

 

2. Набір елементів метаданих Dublin Core
(Дублінського ядра) Версія 1.1: Довідковий опис

 

Елемент: Назва

http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Ім'я:		Назва
Ідентифікатор:	Title
Визначення:	Ім'я, надане ресурсу.
Коментар:	Звичайно назвою є ім'я, під яким ресурс офіційно відомий.

Елемент: Творець

http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
Ім'я:		Творець
Ідентифікатор:	Creator
Визначення:	Особа, що несе первинну відповідальність за створення змісту ресурсу.
Коментар:	Приклади Творця включають персону, організацію або службу. 
		Звичайне ім'я Творця використовується для індикації об'єкта.

Елемент: Предмет

http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Ім'я:		Предмет і ключові слова	
Ідентифікатор:	Subject
Визначення:	Тема змісту ресурсу.
Коментар:	Звичайно Предмет відображається за допомогою ключових слів, ключових 
		чи фраз класифікаційних кодів, які описують тему ресурсу. 
		Для практичного використання рекомендується вибирати значення 
		з контрольованого словника чи формальної класифікаційної схеми.

Елемент: Опис

http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Ім'я:		Опис	
Ідентифікатор:	Description	
Визначення:	Повідомлення про зміст ресурсу.
Коментар:	Опис може бути представлено (за необхідності) у вигляді: реферату,
		змісту, посилання на графічне представлення змісту чи простого 
		текстового викладу змісту.

Елемент: Видавець

http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher
Ім'я:		Видавець		
Ідентифікатор:	Publisher
Визначення:	Особа, відповідальна за введення ресурсу в обіг.
Коментар:	Приклади Видавця включають персону, організацію або службу. 
		Звичайне ім'я Видавця використовується для індикації об'єкта.

Елемент: Співвиконавець

http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor
Ім'я:		Співвиконавець	
Ідентифікатор:	Contributor
Визначення:	Особа, яка зробила внесок у створення змісту ресурсу.	
Коментар:	Приклади Співвиконавця включають персону, організацію або службу. 
		Звичайне ім'я Співвиконавця використовується для індикації об'єкта.

Елемент: Дата

http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Ім'я:		Дата	
Ідентифікатор:	Date
Визначення:	Дата, зв'язана з подією у життєвому циклі ресурсу.
Коментар:	Звичайно Дата асоціюється із створенням або доступністтю ресурсу. 
		На практиці рекомендується для кодування значення дати використовувати
		визначення профілю ISO 8601 (Формати дати і часу W3C), 
		яке підтримує формат РРРР-ММ-ДД.

Елемент: Тип

http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Ім'я:		Тип ресурсу
Ідентифікатор:	Type
Визначення:	Природа або жанр змісту ресурсу.
Коментар:	Тип вміщує терміни, які описують загальні категорії, функції, жанри 
		або об'єднані рівні змісту. Для практичного використання рекомендується 
		вибирати значення із контрольованого словника (наприклад, робочого проекту
		списку Типів Dublin Core DCT1). Для опису физичного або цифрового 
		представлення ресурсу використовується елемент Формат.

Елемент: Формат

http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Ім'я:		Формат
Ідентифікатор:	Format
Визначення:	Фізичне або цифрове представлення ресурсу.	
Коментар:	Звичайно Формат може включати тип аудіовізуальної інформації 
		(медіа-тип) або величину ресурсу. Формат може використовуватися 
		для визначення апаратного, програмного забезпечення чи іншого обладнання, 
		необхідного для відтворення роботи з ресурсом. Приклади величини включають
		розмір і тривалість. Для практичного використання рекомендується вибирати 
		значення з контрольованого словника (наприклад, списку Медіа-типів Інтернет 
		MIME, який визначає комп'ютерні формати аудіовізуальної інформації).

Елемент: Ідентифікатор

http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Ім'я:		Ідентифікатор ресурсу		
Ідентифікатор:	Identifier
Визначення:	Однозначне посилання на ресурс у межах даного контексту.
Коментар:	Для практичного використання рекомендується ідентифікувати ресурс за допомогою 
		рядка або числа, який відповідає формальній ідентифікаційній системі. 
		Приклади формальних ідентифікаційних систем включають Уніфікований Ідентифікатор 
		Ресурсу (URI), (Уніфікований Локатор Ресурсу URL включно), Ідентифікатор 
		Цифрового Об'єкта (DOI) та Міжнародний Стандартний Книжковий Номер (ISBN).

Елемент: Джерело

http://purl.org/dc/elements/1.1/source
Ім'я:		Джерело		
Ідентифікатор:	Source
Визначення:	Посилання на ресурс, з якого витягнутий дійсний.
Коментар:	Дійсний ресурс може бути витягнутий із Джерела цілком або частково. 
		Для практичного використання рекомендується ідентифікувати ресурс за допомогою
		рядка або числа, який відповідає формальній ідентифікаційній системі.

Елемент: Мова

http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Ім'я:		Мова	
Ідентифікатор:	Language
Визначення:	Мова інтелектуального змісту ресурсу.
Коментар:	Для практичного використання рекомендується значення елемента Мова брати 
		із документу RFC 1766 (Теги для ідентифікації мови), який включає двобуквений 
		код мови (узятий із стандарту ISO 639 (Коди для представлення назв мов)), 
		за яким слідує (при необхідності) двобуквений код країни (які в свою чергу 
		узяті із стандарту ISO 3166 (Коди для представлення назв країн)). 
		Наприклад, "en" - для англійського, "fr" - для французького, 
		"en-uk" - для англійського, використовуваного у Великобританії.		

Елемент: Відношення

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Ім'я:		Відношення	
Ідентифікатор:	Relation
Визначення:	Посилання на родинний ресурс.
Коментар:	Для практичного використання рекомендується ідентифікувати ресурс за допомогою 
		рядка або числа, що відповідає формальній ідентифікаційній системі.

Елемент: Охоплення

http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Ім'я:		Охоплення		
Ідентифікатор:	Coverage
Визначення:	Довжина і границі змісту ресурсу.
Коментар:	Охоплення звичайне включає просторове місцезнаходження (назва місцевості 
		або географічні координати), часовий проміжок (вказівка періоду, дата 
		або рядок дат) чи юрисдикцію (вказівка одиниці адміністративного розподілу). 
		На практиці рекомендується вибирати значення з контрольованого словника 
		(наприклад, Тезауруса географічних назв TGN) і, якщо це доречно, перевага 
		віддається вказівкам місцевостей або часових проміжків замість цифрових 
		ідентифікаторів, як, наприклад, систем або координат часових рядів.

Елемент: Права

http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Ім'я:		Правове регулювання	
Ідентифікатор:	Rights
Визначення:	Інформація про права використання, що міститься усередині та поза ресурсом.
Коментар:	Звичайно елемент Права містить положення про правові норми, що регулюють 
		функціонування ресурсу або посилання на службу, яка надає цю інформацію. 
		Правова інформація звичайно включає відомості про Права інтелектуальної 
		власності, Авторського права чи інші Майнові права. Відсутність елемента 
		Права не може бути підставою для будь-яких припущень про правовий статус 
		та інші права, що стосуються ресурсу.

 

 

3. Інші елементи та уточнення елементів

 

Имя единицы: abstract
URI:http://purl.org/dc/terms/abstract
Метка:Резюме
Определение:Краткое изложение содержимого ресурса.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: accessRights
URI:http://purl.org/dc/terms/accessRights
Метка:Права доступа
Определение:Информация о том, кто может иметь доступ к ресурсу, либо указание его статуса безопасности.
Комментарий:Может включать информацию о доступе, либо ограничениях, связанных с секретностью, безопасностью, а также другие предписания.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Статус:соответствует
Дата введения:2003-02-15
Имя единицы: accrualMethod
URI:http://purl.org/dc/terms/accrualMethod
Метка:Метод сбора
Определение:Метод, при помощи которого элементы добавляются в коллекцию.
Комментарий:Рекомендуется выбирать значение из определенного словаря.
Тип единицы:элемент
Статус:соответствует
Дата введения:2005-06-13
Имя единицы: accrualPeriodicity
URI:http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity
Метка:Периодичность сбора
Определение:Частота, с которой элементы добавляются в коллекцию.
Комментарий:Рекомендуется выбирать значение из определенного словаря.
Тип единицы:элемент
Статус:соответствует
Дата введения:2005-06-13
Имя единицы: accrualPolicy
URI:http://purl.org/dc/terms/accrualPolicy
Метка:Политика сбора
Определение:Политика, управляющая добавлением элементов в коллекцию.
Комментарий:Рекомендуется выбирать значение из определенного словаря.
Тип единицы:элемент
Статус:соответствует
Дата введения:2005-06-13
Имя единицы: alternative
URI:http://purl.org/dc/terms/alternative
Метка:Альтернатива
Определение:Любой вид наименования, используемый как замена или альтернатива формального наименования ресурса.
Комментарий:Этот спецификатор может включать сокращение Заголовка, ровно как и переводы.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: audience
URI:http://purl.org/dc/terms/audience
Метка:Аудитория
Определение:Класс или сущность, для которого предназначен или полезен ресурс.
Комментарий:Класс или сущность может определяться Автором, Издателем, либо третьими лицами.
Тип единицы:элемент
Статус:рекомендована
Дата введения:2001-05-21
Имя единицы: available
URI:http://purl.org/dc/terms/available
Метка:Доступен
Определение:Дата (часто — период), когда ресурс будет доступен или стал доступным.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: bibliographicCitation
URI:http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation
Метка:Библиографическая ссылка
Определение:Библиографическая ссылка для ресурса.
Комментарий:Рекомендуется включать достаточно библиографических подробностей, чтобы определить целевой ресурс однозначно, насколько это возможно, имеет ли ссылка стандартный вид.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Статус:соответствует
Дата введения:2003-02-15
Имя единицы: conformsTo
URI:http://purl.org/dc/terms/conformsTo
Метка:Соответствует
Определение:Ссылка на принятый стандарт, которому соответствует ресурс.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Статус:рекомендована
Дата введения:2001-05-21
Имя единицы: created
URI:http://purl.org/dc/terms/created
Метка:Создан
Определение:Дата создания ресурса.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: dateAccepted
URI:http://purl.org/dc/terms/dateAccepted
Метка:Дата принятия
Определение:Дата принятия ресурса (например, тезисов университетским факультетом, статьи журналом, и т. д.).
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Статус:соответствует
Дата введения:2002-07-13
Имя единицы: dateCopyrighted
URI:http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted
Метка:Дата установления авторского права
Определение:Дата установления авторского права.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Статус:соответствует
Дата введения:2002-07-13
Имя единицы: dateSubmitted
URI:http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted
Метка:Дата отправки
Определение:Дата отправки ресурса (например, тезисов, статей, и т. д.).
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Статус:соответствует
Дата введения:2002-07-13
Имя единицы: educationLevel
URI:http://purl.org/dc/terms/educationLevel
Метка:Уровень образования аудитории
Определение:Общее положение, описывающее учебный или воспитательный контекст, либо более специальное указание уровня аудитории в образовательном или воспитательном процессе.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/terms/audience
Статус:соответствует
Дата введения:2002-07-13
Имя единицы: extent
URI:http://purl.org/dc/terms/extent
Метка:Протяженность
Определение:Размер или продолжительность ресурса.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: hasFormat
URI:http://purl.org/dc/terms/hasFormat
Метка:Имеет формат
Определение:Описанный ресурс появился до указанного, и последний представляет собой по существу ту же информацию в другом формате.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: hasPart
URI:http://purl.org/dc/terms/hasPart
Метка:Имеет часть
Определение:Описываемый ресурс физически или логически включает указанный.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: hasVersion
URI:http://purl.org/dc/terms/hasVersion
Метка:Имеет версию
Определение:Описанный ресурс имеет версию, издание, переделку, в частности, указанный ресурс.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: instructionalMethod
URI:http://purl.org/dc/terms/instructionalMethod
Метка:Метод обучения
Определение:Процесс получения знаний и умений, который использует ресурс.
Комментарий:Как правило, Метод обучения включает способы представления обучающих материалов или проведения обучающих мероприятий; общения между учениками, между учениками и учителем; оценки группового и индивидуального уровня знаний. Методы обучения включают все учебно-воспитательные аспекты от планирования и реализации до оценки и отзывов.
Тип единицы:элемент
Статус:соответствует
Дата введения:2005-06-13
Имя единицы: isFormatOf
URI:http://purl.org/dc/terms/isFormatOf
Метка:Является форматом
Определение:Описанный ресурс представляет собой по существу ту же информацию, что и указанный, но в другом формате.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: isPartOf
URI:http://purl.org/dc/terms/isPartOf
Метка:Является частью
Определение:Описываемый ресурс физически или логически является частью указанного.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: isReferencedBy
URI:http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy
Метка:Цитируется
Определение:Описываемый ресурс цитируется указанным ресурсом, указанный ресурс содержит ссылку на описываемый, и т. д.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: isReplacedBy
URI:http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy
Метка:Заменен
Определение:Описываемый ресурс заменен указанным.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: isRequiredBy
URI:http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy
Метка:Требуется
Определение:Указанный ресурс требует описываемый, физически либо логически.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: issued
URI:http://purl.org/dc/terms/issued
Метка:Выпущен
Определение:Дата выпуска ресурса (например, публикации).
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: isVersionOf
URI:http://purl.org/dc/terms/isVersionOf
Метка:Является версией
Определение:Описываемый ресурс является версией, изданием, переделкой указанного ресурса. Изменения в версии касаются содержимого и существенны, а не связаны только с форматом.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: license
URI:http://purl.org/dc/terms/license
Метка:Лицензия
Определение:Правовой документ, дающий официальное разрешение делать что-либо с ресурсом.
Комментарий:Рекомендуется указывать Лицензию при помощи URI. Примеры лицензий, задаваемых постоянным адресом, можно найти на http://creativecommons.org/licenses/.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Статус:соответствует
Дата введения:2004-06-14
Имя единицы: mediator
URI:http://purl.org/dc/terms/mediator
Метка:Среда передачи
Определение:Разновидность сущности, предоставляющей доступ к ресурсу, для которой ресурс предназначен или полезен.
Комментарий:Аудитория ресурса делится на конечных пользователей и переносчиков. Данной единицей задаются сущности-переносчики.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/terms/audience
Статус:рекомендована
Дата введения:2001-05-21
Имя единицы: medium
URI:http://purl.org/dc/terms/medium
Метка:Носитель
Определение:Физический носитель ресурса.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: modified
URI:http://purl.org/dc/terms/modified
Метка:Изменен
Определение:Дата изменения ресурса.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: provenance
URI:http://purl.org/dc/terms/provenance
Метка:Происхождение
Определение:Указание любых изменений во владении ресурсом и его поддержке со времени создания, которые значимы для достоверности, полноты и толкования.
Комментарий:Указание может включать описание всех последовательных изменений, сделанных держателем ресурса.
Тип единицы:элемент
Статус:соответствует
Дата введения:2004-09-20
Имя единицы: references
URI:http://purl.org/dc/terms/references
Метка:Ссылается
Определение:Указанный ресурс цитируется описываемым ресурсом, описываемый ресурс содержит ссылку на указанный, и т. д.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: replaces
URI:http://purl.org/dc/terms/replaces
Метка:Заменяет
Определение:Указанный ресурс заменен описываемым.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: requires
URI:http://purl.org/dc/terms/requires
Метка:Требует
Определение:Описываемый ресурс требует указанный для поддержания функциональности и связности содержимого, либо для его доставки.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: rightsHolder
URI:http://purl.org/dc/terms/rightsHolder
Метка:Держатель прав
Определение:Частное лицо или организация, владеющие правами на ресурс, либо регулирующие таковые.
Комментарий:Рекомендуется указывать Держателя прав при помощи URI.
Тип единицы:элемент
Статус:соответствует
Дата введения:2004-06-14
Имя единицы: spatial
URI:http://purl.org/dc/terms/spatial
Метка:Пространственные характеристики
Определение:Пространственные характеристики содержимого ресурса.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: tableOfContents
URI:http://purl.org/dc/terms/tableOfContents
Метка:Содержание
Определение:Список пунктов содержимого ресурса.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: temporal
URI:http://purl.org/dc/terms/temporal
Метка:Временные характеристики
Определение:Временные характеристики содержимого ресурса.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: valid
URI:http://purl.org/dc/terms/valid
Метка:Действителен
Определение:Дата (часто — период) действительности ресурса.
Тип единицы:уточнение элемента
Уточняет:http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11

 

 

4. Схеми кодування

 

Имя единицы: Box
URI:http://purl.org/dc/terms/Box
Метка:DCMI Box
Определение:DCMI Box определяет область пространства при помощи географических границ.
Ссылка:http://dublincore.org/documents/dcmi-box/
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/terms/spatial
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: DCMIType
URI:http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Метка:Словарь типов DCMI
Определение:Перечень типов для классификации вида или жанра содержимого ресурса.
Ссылка:http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: DDC
URI:http://purl.org/dc/terms/DDC
Метка:DDC
Определение:Десятичная классификация Дьюи.
Ссылка:http://www.oclc.org/dewey/
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: IMT
URI:http://purl.org/dc/terms/IMT
Метка:IMT
Определение:Тип данных Интернет ресурса.
Ссылка:http://www.iana.org/assignments/media-types/
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: ISO3166
URI:http://purl.org/dc/terms/ISO3166
Метка:ISO 3166
Определение:ISO 3166: коды для представления названий стран.
Ссылка:http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/terms/spatial
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: ISO639-2
URI:http://purl.org/dc/terms/ISO639-2
Метка:ISO 639-2
Определение:ISO 639-2: коды для представления названий языков.
Ссылка:http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: LCC
URI:http://purl.org/dc/terms/LCC
Метка:LCC
Определение:Классификация Библиотеки Конгресса.
Ссылка:http://lcweb.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: LCSH
URI:http://purl.org/dc/terms/LCSH
Метка:LCSH
Определение:Заголовки тем Библиотеки Конгресса.
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: MESH
URI:http://purl.org/dc/terms/MESH
Метка:MeSH
Определение:Заголовки медицинских тем.
Ссылка:http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: NLM
URI:http://purl.org/dc/terms/NLM
Метка:NLM
Определение:Классификация Национальной библиотеки медицины.
Ссылка:http://wwwcf.nlm.nih.gov/class/
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2005-06-13
Имя единицы: Period
URI:http://purl.org/dc/terms/Period
Метка:DCMI Period
Определение:Указание границ интервала времени.
Ссылка:http://dublincore.org/documents/dcmi-period/
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Определяет:http://purl.org/dc/terms/temporal
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: Point
URI:http://purl.org/dc/terms/Point
Метка:DCMI Point
Определение:DCMI Point определяет точку пространства при помощи географических координат.
Ссылка:http://dublincore.org/documents/dcmi-point/
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/terms/spatial
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: RFC1766
URI:http://purl.org/dc/terms/RFC1766
Метка:RFC 1766
Определение:RFC 1766 «Метки для идентификации языка» определяет двухбуквенный код из ISO 639, за которым может следовать код страны из ISO 3166.
Ссылка:http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: RFC3066
URI:http://purl.org/dc/terms/RFC3066
Метка:RFC 3066
Определение:RFC 3066 «Метки для идентификации языков» определяет первичную часть метки, составленную двухбуквенным кодом из первой части ISO 639 или трехбуквенным кодом из второй части ISO 6392, за которой может следовать двухбуквенный код страны из ISO 3166. Когда язык в ISO 639 имеет как двухбуквенный, так и трехбуквенный код, используются две буквы; если имеется только трехбуквенный код, используются три. Этот RFC заменяет RFC 1766.
Ссылка:http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2002-07-13
Имя единицы: TGN
URI:http://purl.org/dc/terms/TGN
Метка:TGN
Определение:Словарь географических названий Getty.
Ссылка:http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/terms/spatial
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: UDC
URI:http://purl.org/dc/terms/UDC
Метка:UDC
Определение:Универсальная десятичная классификация.
Ссылка:http://www.udcc.org/
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: URI
URI:http://purl.org/dc/terms/URI
Метка:URI
Определение:Единый идентификатор ресурса URI.
Ссылка:http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/source
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: W3CDTF
URI:http://purl.org/dc/terms/W3CDTF
Метка:W3C-DTF
Определение:Правила W3C для кодирования даты и времени — профиль, основанный на ISO 8601.
Ссылка:http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
Тип единицы:схема кодирования
Определяет:http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Определяет:http://purl.org/dc/terms/temporal
Статус:зарегистрирована
Дата введения:2000-07-11

 

 

5. Словник типів DCMI

 

Имя единицы: Collection
URI:http://purl.org/dc/dcmitype/Collection
Метка:Коллекция
Определение:Собрание ресурсов.
Комментарий:Группа, составные части которой также могут отдельно описываться.
Тип единицы:единица словаря
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: Dataset
URI:http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset
Метка:Набор данных
Определение:Данные, кодированные в определенной структуре.
Комментарий:Примеры: списки, таблицы, базы данных. Набор данных может быть полезен для прямой машинной обработки.
Тип единицы:единица словаря
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: Event
URI:http://purl.org/dc/dcmitype/Event
Метка:Событие
Определение:Непостоянное явление в определенное время.
Комментарий:Метаданные для События предоставляют информацию о цели, месте, продолжительности и ответственных лицах. Примеры: выставка, сетевое вещание, конференция, семинар, день открытых дверей, представление, битва, судебное разбирательство, свадьба, чаепитие, пожар.
Тип единицы:единица словаря
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: Image
URI:http://purl.org/dc/dcmitype/Image
Метка:Изображение
Определение:Визуальное представление, отличное от текста.
Комментарий:Примеры: изображения и фотографии физических объектов, живопись, оттиски, рисунки, графика, анимация и движущиеся изображения, фильмы, диаграммы, карты, музыкальная нотация. Обратите внимание, что Изображение может иметь как электронное, так и физическое представление.
Тип единицы:единица словаря
Менее общая единица:http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage
Менее общая единица:http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: InteractiveResource
URI:http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource
Метка:Интерактивный ресурс
Определение:Ресурс, требующий взаимодействия со стороны пользователя для понимания, выполнения или получения опыта.
Комментарий:Примеры: формы на веб-страницах, апплеты, обучающие мультимедиа-объекты, сервисы для разговоров, среды виртуальной реальности.
Тип единицы:единица словаря
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: MovingImage
URI:http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage
Метка:Движущееся изображение
Определение:Набор визуальных представлений, дающих при последовательном показе ощущение движения.
Комментарий:Примеры: анимация, фильмы, телепередачи, видео, визуальное моделирование. Движущиеся изображения должны описываться также как представители более общей единицы — Изображения.
Тип единицы:единица словаря
Более общая единица:http://purl.org/dc/dcmitype/Image
Статус:рекомендована
Дата введения:2003-11-18
Имя единицы: PhysicalObject
URI:http://purl.org/dc/dcmitype/PhysicalObject
Метка:Физический объект
Определение:Статический трехмерный объект или вещество.
Комментарий:Обратите внимание, что цифровые представления или имитации объектов должны использовать Изображение, Текст, либо другой тип.
Тип единицы:единица словаря
Статус:рекомендована
Дата введения:2002-07-13
Имя единицы: Service
URI:http://purl.org/dc/dcmitype/Service
Метка:Сервис
Определение:Система, предоставляющую одну и более функций.
Комментарий:Примеры: сервис фотокопирования, банковский сервис, сервис аутентификации, межбиблиотечный абонемент, Z39.50, веб-сервер.
Тип единицы:единица словаря
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: Software
URI:http://purl.org/dc/dcmitype/Software
Метка:Программное обеспечение
Определение:Компьютерная программа в исходном коде или собранной форме.
Комментарий:Примеры: исходный файл C, исполняемый файл MS Windows, скрипт Perl.
Тип единицы:единица словаря
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: Sound
URI:http://purl.org/dc/dcmitype/Sound
Метка:Звук
Определение:Ресурс, в первую очередь предназначенный для прослушивания.
Комментарий:Примеры: формат воспроизведения музыки, аудио-CD, запись речи или звуков.
Тип единицы:единица словаря
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11
Имя единицы: StillImage
URI:http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage
Метка:Статическое изображение
Определение:Статическое визуальное представление.
Комментарий:Примеры: рисунки, живопись, графический дизайн, планы, карты. Рекомендуется применять тип Текст к изображениям текстовых материалов. Статические изображения должны описываться также как представители более общей единицы — Изображения.
Тип единицы:единица словаря
Более общая единица:http://purl.org/dc/dcmitype/Image
Статус:рекомендована
Дата введения:2003-11-18
Имя единицы: Text
URI:http://purl.org/dc/dcmitype/Text
Метка:Текст
Определение:Ресурс, в первую очередь предназначенный для чтения.
Комментарий:Примеры: книги, письма, диссертации, стихи, газеты, статьи, архивы списков рассылки. Обратите внимание: факсимиле или изображения текста также являются Текстом.
Тип единицы:единица словаря
Статус:рекомендована
Дата введения:2000-07-11