Ресурс

Сучасні автоматизовані системи для створення виробів нової техніки

Ресурс

Дані репозиторія

Метадані Dublin Core: