Ресурс

Пресування твердого палива методом протягування каналоутворюючого стержня

Ресурс

Дані репозиторія

Метадані Dublin Core: