Назва Description
Книги (book, inbook, chapter)

Колекція тільки для опублікованих через видавництво ресурсів – навчальних посібників, підручників, монографій, тощо. Для офіційно неопублікованих ресурсів застосовуйте колекцію “Препринти”

Статті (journal, article)

Колекція тільки для офіційно опублікованих через видавництво ресурсів (статей). Для неопублікованих ресурсів застосовуйте колекцію “Препринти”

Препринти (preprint, dataset, unpublished)

Для всього, що не опубліковано офіційно, ця колекція. Виступи, презентації, конспекти лекцій, навчальні посібники, методичні вказівки, сигнальні примірники статей.

Конференції (conference, inproceedings)

Опубліковані доповіді, тези доповідей із збірників доповідей, матеріалів, збірників тез конференцій.

Кваліфікаційні роботи (thesis, masterthesis, phdthesis)

Ще не налаштована

Патенти (patent)

Ще не налаштована

Звіти (working papers, techreport, project)

Ще не налаштована

Робочі програми навчальних дисциплін (education support)

Робочі програми навчальних дисциплін. Освітні компоненти.

Навчальні об’єкти (learning objects)

Навчальний об’єкт — програмний об’єкт або ресурс, який може бути використано для навчання. Ідеологія об’єктно-орієнтованого навчання використовується переважно у галузях дистанційного, електронного чи віртуального навчання. Навчальні об’єкти широко використовуються у віртуальних навчальних середовищах. Навчальні об’єкти передбачають активне використання елементів мультимедіа, анімації тощо.

Освітні програми (Educational programs)

Освітні програми, програми вступних іспитів, програми фахових вступних випробувань

Сертифікати про акредитацію

Сертифікат видається Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у разі ухвалення рішення про акредитацію або акредитацію з визначенням “зразкова”. Починаючи з 1 вересня 2020 р. Національне агентство видає (оформлює) сертифікати про акредитацію ОП виключно в електронній формі. За рішеннями, ухваленими до 1 вересня 2020 р., сертифікати про акредитацію були видані в паперовій формі. Сертифікати, […]

Сертифікація

Сертифікати про стажування, підвищення кваліфікації, участь у конференціях. Сертифікати, грамоти і таке інше за участь у конкурсах, виставках, журі.

Перегляд результатів: 1 до 12 із 13