Ресурс

Формування інформаційної компетентності майбутнього менеджера-економіста в сучасному освітньому просторі

Ресурс

Дані репозиторія

Метадані Dublin Core: