Ресурс

Методичні настанови для проведення лабораторних робіт З ДИСЦИПЛІНИ «КОРОЗІЯ І ЗАХИСТ МАТЕРІАЛІВ» ДЛЯ БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ, АСПІРАНТІВ PhD СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Ресурс

Дані репозиторія

Метадані Dublin Core: