Ресурс

Методичні вказівки до забезпечення практичної підготовки зі спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища за освітньою програмою «Екоаналітика та техногенна безпека»

Ресурс

Дані репозиторія

Метадані Dublin Core: