Ресурс

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з курсу «Статистичний аналіз та моделювання вимірів в автоматизованих системах та комп’ютерно-інтегрованих технологіях»

Ресурс

Дані репозиторія

Метадані Dublin Core: