Ресурс

Франчайзинг як інструмент формування організаційної культури туристичних підприємств

Ресурс

Дані репозиторія

Метадані Dublin Core: