Назва Description
Challenges and Issues of Modern Science

The collection “Challenges and Issues of Modern Science” comprise scientific researches on relevant topics related to the latest advancements in various fields of science. Emphasis is placed on the development of aerospace technology, thermodynamics and energy, mechanical engineering, materials science and technologies, automation, electronics and telecommunications, information technology, project management, ecology, industrial and environmental safety. […]

Сертифікація

Сертифікати про стажування, підвищення кваліфікації, участь у конференціях. Сертифікати, грамоти і таке інше за участь у конкурсах, виставках, журі.

Сертифікати про акредитацію

Сертифікат видається Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у разі ухвалення рішення про акредитацію або акредитацію з визначенням “зразкова”. Починаючи з 1 вересня 2020 р. Національне агентство видає (оформлює) сертифікати про акредитацію ОП виключно в електронній формі. За рішеннями, ухваленими до 1 вересня 2020 р., сертифікати про акредитацію були видані в паперовій формі. Сертифікати, […]

Освітні програми (Educational programs)

Освітні програми, програми вступних іспитів, програми фахових вступних випробувань

Навчальні об’єкти (learning objects)

Навчальний об’єкт — програмний об’єкт або ресурс, який може бути використано для навчання. Ідеологія об’єктно-орієнтованого навчання використовується переважно у галузях дистанційного, електронного чи віртуального навчання. Навчальні об’єкти широко використовуються у віртуальних навчальних середовищах. Навчальні об’єкти передбачають активне використання елементів мультимедіа, анімації тощо.

Робочі програми навчальних дисциплін (education support)

Робочі програми навчальних дисциплін. Освітні компоненти.

Звіти (working papers, techreport, project)

Ще не налаштована

Патенти (patent)

Ще не налаштована

Кваліфікаційні роботи (thesis, masterthesis, phdthesis)

Ще не налаштована

Конференції (conference, inproceedings)

Опубліковані доповіді, тези доповідей із збірників доповідей, матеріалів, збірників тез конференцій.

Препринти (preprint, dataset, unpublished)

Для всього, що не опубліковано офіційно, ця колекція. Виступи, презентації, конспекти лекцій, навчальні посібники, методичні вказівки, сигнальні примірники статей.

Статті (journal, article)

Колекція тільки для офіційно опублікованих через видавництво ресурсів (статей). Для неопублікованих ресурсів застосовуйте колекцію “Препринти”

Перегляд результатів: 1 до 12 із 13