Ресурс

Аналіз та синтез багатомірних систем автоматичного управління

Ресурс

Дані репозиторія

Метадані Dublin Core: