Ресурс

Теорія автоматичного управління. Аналіз та синтез лінійних динамічних систем автоматичного управління. Частина перша.

Ресурс

Дані репозиторія

Метадані Dublin Core: