Ресурс

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 173 «Авіоніка».

Ресурс

Дані репозиторія

Метадані Dublin Core: