Ресурс

Навчально-методичні настанови з використання емулятора DОСBox при роботі з програмним пакетом “DRYBAY”

Ресурс

Дані репозиторія

Метадані Dublin Core: