Ресурс

Навчально-методичні настанови для користувача програмного пакету “AUT”

Ресурс

Дані репозиторія

Метадані Dublin Core: